Energooszczędność w branży budowlanej. Stan aktualny i perspektywy

budownictwo energooszczędne

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej coraz więcej uwagi poświęca się kwestii energooszczędności w różnych dziedzinach życia. Jednym z obszarów, gdzie ten aspekt zdobywa na znaczeniu, jest branża budowlana. Energooszczędne budownictwo jest odpowiedzią na potrzeby środowiska oraz na oczekiwania klientów, którzy poszukują nowoczesnych i efektywnych energetycznie rozwiązań.

Regulacje prawne i technologie stosowane w budownictwie energooszczędnym

Jedną z ważniejszych regulacji prawnych dotyczących energooszczędności w budownictwie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z kolei ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wprowadza obowiązek sporządzania audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw oraz realizacji oszczędności energii przez podmioty publiczne. Energooszczędne budownictwo opiera się na zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz materiałów, które pozwalają na minimalizację strat energii, takich jak systemy ociepleń budynków, które zapewniają wysoką izolacyjność cieplną. Stosuje się również okna i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła oraz systemy wentylacji mechanicznej z rekuperacją, a także instalacje fotowoltaiczne. Przykładem budownictwa energooszczędnego są ekologiczne domy pod Wrocławiem.

Perspektywy w budownictwie energooszczędnym

Budownictwo energetyczne jest wspierane przez programy rządowe, takie jak „Czyste Powietrze” czy „Mój Prąd”, które pomagają sfinansować inwestycje w rozwiązania energooszczędne i odnawialne źródła energii. Energooszczędność w branży budowlanej to trend, który będzie się rozwijał. Coraz większa liczba inwestorów zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z budowy energooszczędnych obiektów, takich jak niższe koszty eksploatacji czy lepszy komfort użytkowania. Ponadto rosnące wymagania prawne oraz oczekiwania klientów będą stymulowały przedsiębiorstwa budowlane do poszukiwania nowych, jeszcze bardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.

Skontaktuj się z nami