Czynności notarialne niezbędne przy zakupie domu

kupno domu u notariusza

Czynności notarialne są nieodłącznym elementem procesu zakupu domu w Polsce. Warto zatem poświęcić chwilę, by zrozumieć, jakie procedury są wymagane oraz jak prawidłowo się do nich przygotować.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości, takiej jak np. dom od dewelopera obie strony podpisują umowę przedwstępną. Umowa przedwstępna powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, gdyż tylko wówczas może być skutecznie egzekwowana na drodze sądowej.

Akt notarialny

Akt notarialny powinien zostać sporządzony przez notariusza, który jest uprawniony do dokonywania takich czynności prawnych. Dokument musi zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące nieruchomości, takie jak numer księgi wieczystej, opis granic działki czy warunki korzystania z nieruchomości wspólnej.

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości

Notariusz przed sporządzeniem aktu notarialnego ma obowiązek sprawdzić m.in. księgę wieczystą i wykaz nieruchomości zamieszczonych w ewidencji gruntów. Powinien też upewnić się, że sprzedający posiada prawo własności oraz czy nie istnieją żadne obciążenia, które mogłyby utrudnić przekazanie własności.

Opłaty notarialne

Zakup domu wiąże się z koniecznością poniesienia opłat notarialnych za sporządzenie aktu notarialnego oraz innych niezbędnych czynności prawnych. Warto zwrócić uwagę, że opłaty te są regulowane ustawowo i zależą od wartości nieruchomości oraz rodzaju czynności notarialnej.

Zgłoszenie zakupu nieruchomości do urzędu skarbowego i wpis do księgi wieczystej

Po zawarciu aktu notarialnego, notariusz ma obowiązek zgłosić zakup nieruchomości do urzędu skarbowego w terminie 14 dni. Kupujący natomiast uiszcza opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych. Następnie notariusz sporządza wniosek o wpis i przekazuje go do właściwego sądu rejonowego. Wpis do księgi wieczystej potwierdza natomiast przeniesienie własności nieruchomości na nowego właściciela.

Skontaktuj się z nami