Czym jest umowa deweloperska?

umowa deweloperska

Umowa deweloperska to dokument regulujący relacje między klientem, czyli nabywcą obiektu, a deweloperem, który jest inwestorem i budowniczym nieruchomości. Umowa ta określa warunki sprzedaży oraz prawa i obowiązki obu stron w procesie realizacji inwestycji.

Przebieg procesu zawarcia umowy deweloperskiej

Zawarcie umowy deweloperskiej rozpoczyna się od znalezienia odpowiedniej oferty na rynku nieruchomości. Klient powinien dokładnie przeanalizować dostępne inwestycje oraz wybrać te, które spełniają wszystkie jego oczekiwania, takie jak lokalizacja, metraż, standard wykończenia czy cena mieszkania. Następnie zgłasza się do inwestora w celu wyrażenia zainteresowania zakupem konkretnej nieruchomości.

Na kolejnym etapie deweloper przedstawia klientowi ofertę szczegółową, zawierającą wszystkie informacje dotyczące mieszkania oraz warunki umowy. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, następuje zawarcie umowy deweloperskiej, której integralną część stanowią załączniki takie jak specyfikacja techniczna mieszkania czy harmonogram płatności.

Elementy umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska oferowana także przez nas zawiera szereg kluczowych informacji, takich jak dane stron, opis inwestycji oraz mieszkania, termin realizacji inwestycji oraz odbioru czy sposób wyboru materiałów wykończeniowych. Ponadto, dokument określa warunki finansowe transakcji, takie jak cena mieszkania, harmonogram płatności czy ewentualne koszty dodatkowe.

Ważnym elementem umowy jest również ustalenie sposobu uregulowania ewentualnych różnic pomiędzy przedstawionym w ofercie metrażem a rzeczywistym metrażem mieszkania po jego odbiorze. Dokument powinien także przewidywać sposób postępowania w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji lub wystąpienia innych problemów, na przykład związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Skontaktuj się z nami

ZADZWOŃ