Czy dom kupiony od dewelopera można rozbudować?

nowy dom

Czy dom kupiony od dewelopera można rozbudować? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu kluczowych czynników. W artykule omawiamy różne aspekty związane z rozbudową domu deweloperskiego oraz radzimy, na co zwrócić uwagę przy planowaniu takiej inwestycji.

Zasady rozbudowy domu deweloperskiego

Rozbudowa domu polega na powiększeniu jego powierzchni użytkowej poprzez dobudowanie nowych pomieszczeń lub pięter. W przypadku nieruchomości deweloperskich, takich jak domy dwurodzinne w Oleśnicy, które są często budowane według standardowych projektów, konieczne może być dostosowanie planów architektonicznych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań właściciela. Przed przystąpieniem do rozbudowy domu kupionego od dewelopera, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie prawne i techniczne.

Warunki zabudowy

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy lokalny plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy pozwala na rozbudowę nieruchomości. Plan ten określa m.in. maksymalną wysokość budynków, minimalne odległości od granic działki czy procentową powierzchnię zabudowy. Jeśli plan zagospodarowania przewiduje możliwość rozbudowy, można przystąpić do dalszych działań.

Projekt rozbudowy

Następnie należy zlecić opracowanie projektu rozbudowy domu, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi. Projekt powinien uwzględniać m.in. konstrukcję budynku, instalacje sanitarne i elektryczne, wentylację oraz system grzewczy.

Pozwolenie na rozbudowę

Rozbudowa domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, które wydawane jest przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wniosek o pozwolenie należy złożyć wraz z projektem rozbudowy oraz innymi wymaganymi dokumentami, takimi jak zaświadczenie o prawie własności nieruchomości czy uzgodnienia z sąsiadami. Procedura uzyskania pozwolenia może trwać kilka tygodni lub nawet miesięcy.

Skontaktuj się z nami