Budowa domu jednorodzinnego a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

plan zagospodarowania przestrzennego

Zakup domu to ważny etap w życiu wielu rodzin. To zwieńczenie marzeń o większej przestrzeni, swobodzie, a także spokoju, szczególnie jeśli decydujemy się na nieruchomość zlokalizowaną na obrzeżach miasta lub w obrębie aglomeracji, jak w przypadku naszych nieruchomości na sprzedaż w Oleśnicy. Na co warto jednak zwrócić uwagę?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument zawierający wiele przydatnych informacji, dzięki którym zaoszczędzimy sobie nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Składa się z dwóch części – pierwsza ma formę opisową i stanowi uchwałę, druga jest graficzna i zawiera mapę lub rysunek przedstawiającą informacje zawarte w uchwale. W planie są informacje jedynie na temat konkretnego obszaru w obrębie fragmentu danej gminy. Mając wgląd w dokument, upewniamy się, czy:

  • zakupiona pod inwestycję działka ma przeznaczenie budowlane, czy może jednak rolne,
  • w sąsiedztwie domu nie jest planowana budowa np. szeregówki lub bloku,
  • w przyszłości w pobliżu nie będzie przebiegać droga szybkiego ruchu,
  • czy planowana jest budowa oczyszczalni ścieków, budynków przemysłowych lub obiektów użyteczności publicznej,
  • projekt naszego domu spełnia normy pod względem wielkości, kształtu dachu oraz typu pokrycia dachowego.

MPZP to również usystematyzowane warunki, jakie należy przestrzegać w trakcie robót budowlanych, mając na względzie ochronę środowiska i właściwe gospodarowanie zasobami przyrody.

Gdzie znajdziemy tego typu dokument?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego znajdziemy w urzędzie gminy, na której terenie ma być zrealizowana budowa domu, najprawdopodobniej w dziale administracji budowlanej, ewentualnie w pracowni urbanistycznej lub biurze planowania przestrzennego. MPZP jest udostępniony do informacji publicznej. Ponadto wgląd w dokument nie wiąże się z żadnymi kosztami. Wydawanie wyrysów i wypisów jest już natomiast odpłatne. Wiele gmin udostępnia plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego również na stronach internetowych.

Skontaktuj się z nami